บทความ: ความสำคัญของ Price Points ในการตลาด

Price points หรือจุดราคาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการวางราคาสินค้าหรือบริการในตลาด จุดราคาที่ถูกต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความสำเร็จของการขายและกำไรของธุรกิจ

นี่คือเหตุผลที่ price points เป็นสิ่งสำคัญในการตลาด:

  1. การกำหนดราคาที่เหมาะสม: การเลือกจุดราคาที่เหมาะสมช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สูญเสียกำไร
  2. การดึงดูดลูกค้า: การกำหนดราคาที่เหมาะสมสามารถช่วยในการดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าที่มีอยู่โดยให้ความคุ้มค่าและมีคุณภาพ
  3. การสร้างความไว้วางใจ: การกำหนดราคาที่เหมาะสมช่วยสร้างความไว้วางใจในตลาดและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ
  4. การเพิ่มกำไร: การเลือกจุดราคาที่เหมาะสมช่วยเพิ่มกำไรและมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจ
  5. การปรับตัวต่อตลาด: จุดราคาที่ถูกต้องช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างทันที
  6. การสร้างตลาด: การเลือกจุดราคาที่เหมาะสมช่วยในการสร้างตลาดใหม่หรือสร้างกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะ