การบริการและผลิตภัณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์

บทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์คือการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยธุรกิจหรือองค์กรในการสร้างและดำเนินกิจกรรมตลาดออนไลน์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายๆ ด้าน เช่น:

  1. การทำ SEO และการตลาดในแบบออร์แกนิค: การจัดการเว็บไซต์และเนื้อหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์ในเครื่องมือการค้นหา เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการมองเห็นของธุรกิจ
  2. การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์: การใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook, Instagram, และ Twitter เพื่อสร้างการสร้างความสนใจและกิจกรรมตลาด
  3. การจัดการและวางแผนโฆษณาออนไลน์: การวางแผนและการจัดการกับโฆษณาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google Ads, Facebook Ads, และโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย
  4. การวิเคราะห์และรายงานผล: การติดตามและวิเคราะห์ผลการตลาดออนไลน์เพื่อปรับแผนกลยุทธ์ตลาดให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในระยะยาว